Höstmöte för medlemmarna i Malmbanans Vänner

Höstmöte för medlemmarna i Malmbanans Vänner

Söndag 28 oktober kl.18:00
Norbottens Järnvägsmuseet Karlsvik

  • Dagordning enligt stadgarna
  • Budget för 2019
  • Val av Ordförande, Kassör ooch tre Styrelseledamöter
  • Val av två supleanter, två revisorer + suppleant och valberedning.
  • Kommande års medlemmsavgift faställs
  • mm.