Utställningar 2014

Utställning 2014
2014 års tema för utställning i entrébyggnaden var ”TÅGET I KRIGET” och ”TÅGET SOM KRIGSMASKIN” i form av bild-, text-, modell- och skärmutställningar.
Dioramat från  Malmbanan utställt För ett par år sedan fick museet ett diorama skapat med Malmbanans som förebild. Det var en gåva av Maija Eronen i Österskär, änka efter Leif Ståhl som byggt dioramat med landskap och med motiv från Malmbanans norra avsnitt.
Leif Ståhl var inte järnvägsman, i stället flygkapten vid SAS, och fascinerades av Malmbanan och dess landskap. Nu står dioramat på plats i museets utställ- ningsavdelning, med den terräng Leif Ståhl skapade framför de stora landskapsbilderna med bakgrundsljus.
Dioramat är tudelat, ena delen i höstfärger och den andra i vinterskrud. Leif Ståhl försåg också landskapet med människor och renar vid spåret där malmtåget med Dm-lok och Mas-vagnar rullar från den ena årstiden till den andra. Dioramat ska nu bara kompletteras med ett plexiglasskydd som hindrar en alltför nära och handgriplig undersökning av landskap och tåg.

I år samarbetar vi även med flera andra föreningar för att skapa ett spännande innehåll i entrébyggnad och vagnhallar.
Pansarföreningen i Boden bidrar med gamla pansarfordon, flygmuseet på F21 ställer ut, liksom Luleå hembygdsförening och den ryska föreningen Sputnik.
Riksantikvarieämbetets kulturarvstema i år är krigen, 100 år efter första världskrigets utbrott, och därför får utställningarna en krigisk prägel.
I egen regi kommer Norrbottens museum att göra en bildutställning som visar en del av järnvägens roll i Norrbotten under de två världskrigen.
Fredag den 23 maj anlände de museala pansarfordonen till Karlsvik på två stora transportlastbilar. De gamla fordonen hade alla startat för egen maskin och kunde köras upp på transportfordonen och även lossas för egen maskin.
De ställdes in på rad i museet och det var bland annat en stridsvagn modell m/37, en liten tjeckisk produkt inköpt i 48 exemplar 1937 och togs ur bruk redan 1953. Den väger blott 4,5 ton och är bestyckad med två 8 mm kulsprutor. Drivkällan är en 85 hkr Volvo bensinmotor och den kan skrämma upp vagnen i 60 km/tim. I stridsvagnen fanns en vagnchef tillika skytt och så en förare. Lite större är pansarvärnskanonvagn m/43 som väger 24 ton, har fyra mans besättning och en 7,5 cm kanon samt en kulspruta.
Utomhus kommer en terrängbil m/42 att stå uppställd, vid entrén till järnvägsmuseet. Den konstruerades i början av andra världskriget och uppgraderades fortlöpande fram till 2004, då den togs ur bruk. Denna terrängbil kom bland annat att användas i Kongo för sjuktransporter. Den var annars avsedd för trupptransport och beväpnad med två kulsprutor.
Personlastterrängbil 903 finns också med i ut- ställningen. Den gick under namnet ”Valpen”, var en Volvo-produkt och hämtade delar från dåvarande personbilsmodellerna Amazon och Duett.

Kulturarvsdagen med ryssarna i Karlshäll
Kulturarvsdagen 2014 infaller den 14 september och har i år temat ”I krigens spår”. För 100 år sedan utbröt första världskriget och 25 år senare inleddes det andra. Kubakrisen hotade att utlösa ett tredje världskrig. Händelser som starkt på- verkat Europa. Många har flytt, inte minst till Sverige. Människor med minnen som ger avtryck – då, nu och i framtiden. Krigens spår kan följas i kulturarvet i Sverige.
Norrbottens Järnvägsmuseum samarbetar med ryska föreningen Sputnik och det blir film och utställning om hur Karlshäll och Karlsvik det sista krigsåret blev omstigningsplats för ryska krigsfångar. De kom med tåg från Norge och steg ombord på fartyg i Karlshäll, intill samma magasin som Tyskland använt som krigsförråd för livsmedel. Det blir också besök på plats i Karlshäll där föreningen Sputnik avser att sätta upp ett minnesmärke.
Detaljerat program över Kulturarvsdagen kommer att annonseras i lokaltidningarna och på Norrbottens Järnvägsmuseums hemsida.

Kulturarvsdagen 2014, Ryska krigsfångarna i Karlshäll
Norrbottens Järnvägsmuseum deltog i kulturarvsdagen med öppet hus i museet och visning av tyskmagasinen i Karlshäll. Det gjorde vi i samarbete med ryska föreningen Sputnik, som forskat i de ryska krigsfångarnas historia när de efter krigsslutet forslades från Nordnorge till Karlshäll och för vidare båttransport till Uleåborg och vidare tågresa hem till Sovjetunionen. Sputnik visade bland annat en film med vittnesmål från överlevande.

Kulturaravsdagen arrangeras i hela Europa och går internationellt under namnet European Heritage Days. I Sverige infaller den varje år den andra söndagen i september och varje år med nytt tema.


Karlshäll den 13 eller 14 juni 1945. En ung rysk kvinna som anlänt med tåg från tysk krigsfångenskap i Norge
har äntrat fartyget vid kajen intill Tyskmagasinen för vidare hemfärd till Sovjetunionen. Foto: Thunberg / Sveriges Järnvägsmuseum.

 


Magasin i Karlshäll där tyska armén hade upplag av livsmedel för försörjning av trupperna i Nordnorge och Nordfinland.
Foto: Fotograf okänd

Arrangör: Norrbottens Järnvägsmuseum
Rundvandring vid och i magasinen i Karlshäll där 25 000 ryska krigsfångar från Norge efter krigsslutet 1945 fördes över från tåg till fartyg för hemtransport till Sovjetunionen. I järnvägsmuseet i intilliggande Karlsvik utställning och visning av dokumentärfilm med vittnesmål med ryssar som var med.

Programpunkter Kulturarvsdagen söndagen den 14 september 2014:
13.00-16.00 Öppna magasin i Karlshäll där tyska armén hade upplag av livsmedel för försörjning av trupperna i Nordnorge och Nordfinland.
                  Härifrån avseglade också fartygen med de ryska krigsfångarna som efter kriget anlänt med tåg från Norge.
13.00-16.00 Öppet hus i Norrbottens Järnvägsmuseum i Karlsvik med utställning om järnvägen i krigen.
                  Dokumentärfilm visas med ryska överlevande krigsfångars vittnesmål om omstigningen från tåg till fartyg under hemtransporten.

Kontakta
Kansliet, Norrbottens Järnvägsmuseum
Telefonnummer: 0920-25 00 16
E-post: norrbotens.jarnvagsmuseum@telia.com