Personvagnar

B5K 5121

I serien sextiotalsvagnar fanns också littera B5 med både salong och kupéer. Några av vagnarna fick också barnkupéer med skötrum. Åren 1985-89 asbestsanerades vagnarna och inredningen fräschades upp. Kupéerna hade haft åtta sittplatser, men fick nu fick sex. Vagnarna fick också högtalare och inbyggda slutsignaler.

B1K 4925

B1 var en salongsvagn som ingick i leveransen av 1960-talets vagngeneration. Den innebar en klar förbättring i komforten för andraklassresenärerna. B1 är en ren andraklass salongsvagn med tre salonger. Tilläggslitterat K innebär att vagnen var anpassad för trafik till Danmark när det gäller värmesystem. Sju sådana K-vagnar levererades.

Salongen var luftig och stolarna hade ställbara ryggstöd. Vagntypen tillverkades av Kalmar verkstad AB åren 1960-68. Åren 1985-89 asbestsanerades B1-vagnarna. De fick också en uppfräschning av inredningen, högtalarwe och inbyggda slutsignaler.

AB3 4881

Serien av sextiotalsvagnar littera A2B1 och B5 kompletterades med två kombinerade första- och andraklassvagnar, 

Pages