Brandkatastrofen i Karlshäll

Brandkatastrofen i Karlshäll 2016

Vid midsommarnattens brand i Karlshäll, då båda de så kallade tyskmagasinen brann  nertill grunden, förlorade Malmbanans Vänner ett stort antal fordon och lagret av reservdelar till lok och vagnar.

Den totalförstörda vagnparken innebär att vi inte kan köra lokdragna tåg i sommarens museitrafik Karlsvik-Gammelstad. Det som får ersätta loktågen är Y-rälsbussen med blott 24 sittplatser. På statens spår kan vi inte köra några tåg i brist på vagnar. Kvar av trafikvagnarna finns bara en restaurangvagn från 1953 och en norsk 1 klass sittvagn från 1970. Det innebär att det planerade Teatertåget i samband med Tornedealsteaterns premiär på pjäsen ”Malmens väg” måste ställas in. Årets upplaga av Tågets dag ’r i fara då det inte finns tåg att köra för publiken.

Ambitionen är att försöka hitta ersättare för det som förlorats. Det gäller rälsbussar för den lokala museitågstrafiken och vagnar för chartertåg på statens spårnät.

Föreningen har försäkring vad gäller rullande materiel och andra museiföremål, men den täcker inte förlusten.

Det här är vad som förlorades vid branden:

Lok

Z43 445

Z61 362

D-30 7110

Personvagnar med stålkorg:

AB7 3500, 4367, 4452

RB4 3581

B15 4046

WL3 4562

B1 4910, B3 25569

Personvagnar med träkorg:

C3a 1333

C3c 1567

CFo2b 18023

BCo11a 2302

Co10 1879

CF2 1637

Co5 4177

CDo4 3043

B4 540

Godsvagnar:

En TGOJ M1, tre Ud/Mas, åtta Qbe, två O, en Samp-v och en Gbls

Utöver rullande materiel förlorades praktiskt taget alla reservdelar som vi samlat under åren.

Norrbottens museum i Karlsvik berörs inte av branden, utan kommer att hållas öppet planenligt.