Flakvagnar

Flatvagn SJ littera O 76506

Under mitten av 1930-talet utvecklades denna standardtyp vid SJ efter erfarenheter från Or vagnen.Leveranser i stor skala kom igång 1935 varvid beslut om slopning av de äldre Om-vagnarna fattades.Vagnen är tillverkad 1943 vid Vagn och maskinfabriken i Falun .Den levererades ursprungligen till HNJ med nr1788.Den övertogs av SJ i samband med förstatligandet.Till MBV kom vagnen 1984.

Flatvagn SJ littera Or 29074

Under 1912 började leveranserna av en ännu större typ av timmervagnar litt NN4 till SJ. Dessa vagnar var från början försedda med plåtlämmar. I ett första utförande kunde dessa endast fällas utåt men konstruktionen ändrades så att lämmar fästade i korta kedjor kunde fällas både utåt och inåt, vilket sedan blev standard vid ombyggnaden av Om och Os vagnar. Vagnen tillverkades 1916 vid Vagn och maskinfabriken i Arlöv. Till MBV kom vagnen 1987.

Flatvagn SJ littera Os 8188

Från och med 1898 levererades en kraftigare typ timmervagnar med litt NN3 till SJ. Även dessa vagnar kom under 1920-talet att förses med plåtlämmar. Vår vagn levererades från Helsingborgs Mek V 1908 till Bergslagernas Järnvägsbolag, BJ med nr 4886.I samband med förstatligandet 1945 överfördes vagnen till SJ. Den placerades då i den utgångna nummerserien under 10 000.Till MBV kom vagnen 1984.

Pages