Fordon

Vad vore en järnväg utan lok och vagnar? 

Hos Norrbottens Järnvägsmuseum kan vi visa upp de flesta av de lok och vagnar som trafikerat järnvägarna i norra Sverige från 1880-talet fram till 1980-talet. 100 år av historia och utveckling!


Våra fordon är indelade i två huvudkategorier.,Trafikfordon och museifordon. 

Trafikfordonen är de som vi använder i våran trafik och de förvaltas av vår Tågdriftssektion 

Museifordonen ingår i våra utställningar och förvaltas av vår museisektionen. 

Vissa fordon används både i trafiken och ingår i utställningen. Dessa fordon kan finnas på lite olika kategorier. 

Här hittar du mer information om de fordonen vi använder i våran trafik. 

Här hittar du mer information om de fordon som ingår i våra utställningar.