Malmvagnar

Malmvagnar - ryggraden i malmtrafiken

Vad vore ett malmtåg utan malmvagnar? 

Att transportera så mycket som möjligt i ett tåg med så få vagnar som möjligt har varit något som drivit utvecklingen i över 130 år.  Här hittar du lite infomraiton om de malmvagnar som finns i våra samlingar. Allt från de första byggda 1886 fram till dagens vagnar byggda i slutet av 1900-talet. 

S.N.J 101 - den allra första

Den allra första malmvagnen som byggdes för S.N.J. Inför Luleås 400-årsfirande renoverades vagnen av LKAB i Kiruna. 

S.N.J XXX - den andra

Denna vagn kom något senare i S.N.Js serie. Inför Luleås 400-årsfirande renoverades vagnen av LKAB i Kiruna. 

S.N.J 423 - något större

Det visade sig snart att vagnarna inte kunde lasta så mycket som man ville. Därför byggdes de leverade vagnarna om och fick en "krage" för att rymma mer malm. 

S.N.J 473 - ännu större

Efter man upptäckt att vagnarna inte kunde lasta så mycket som man ville så gjorde man om konstruktionen. Vagnarna fick större korgar redan från fabrik, 473 är en sådan vagn. 

M2 15491 - 

1900-årsstandard, tillverkad i 400 exemplar

Mas 28901 - den nya

1908 kom man fram till en ny standard, totalt 2730 exemplar byggdes fram till 1931!

Mas 105092 - nytillverkning

Under åren 1950-1953 levererades 1750 nya vagnar, som byggde på samma teknik som 1908-årsmodell. 

Mas 34525 - upprustade

Äldre vagnar med underreden i god kondition försågs i Notviken med ny korg, ny bromsutrustning och 18 tons axlar, vilket gjorde dem ekvivalenta med 1950 år modell. 1383 st vagnar omkorgades 1952 - 1965. 

Udp 9017391 - pelletsvagn

Denna vagn fick större korg för att kunna transportera  järnmalmspellets. 

Sista tåget med treaxliga vagnar lossades den 27 januari 1986 på Svartön, våran vagn gick med i just det tåget och har sedan dess stått orörd. 

Mar 106743 - den sista

Denna vagn blev den sista utvecklade treaxliga vagnen och byggdes 1957. De blev aldrig riktigt lyckade och man valde att inte vidare utveckla treaxliga malmvagnar. 

Mb 106745 - amerikanare 

Denna vagn kom till efter att man kom längre med treaxliga Mar-vagnarna. Förslag fanns då att bygga lådvagnar av amerikansk modell. 

Eftersom botten tömning sakandes så blev vagnarna inte lyckade, då man var tvungen att vända på vagnen för att få ut malmen. 

Mb 106746 - åter till luckor

Efter försöken med lådvagnar började man försöka få fram en vagn med botten tömning. Man hade stora problem med att hitta en luckkonstruktion som tömde vagnarna tillräckligt snabbt. 

Uad 9210361 - ny ryggrad

Efter 10 års testande med olika 3- och 4-axlade provvagnar hade man kommit fram till en luckkonstruktion som kunde godkännas. Detta kom nu att bli ryggraden bland vagnarna. 

Uaoo 9231000 - snabbare

Text kommer!

Uapp 9214004 - för pulver

Text kommer!

Uads 9310135

Text kommer!