Da 936

Förarhytten i Da 936. 

Da 936 - en slitvarg från 1957

Med en vikt på 75 ton, en längd på 13 meter, motoreffekt på 2 500 hästkrafter. 

Topphastigheten ligger på 100 km/h. 

Beprövad teknik

Da-loken började levereras från 1952 och byggde på samma teknik som de gamla D-loken, det vill säga kraftöverföring med hjälp av koppelstänger mellan axlarna. Loken användes flitigt i olika typer av tåg, snälltåg, persontåg och godståg. 

Under många år va Da-loken de lok som dominerade trafiken norr om Boden på Malmbanan, om man bortser från Dm3-loken. 

Da 936 tjänstgjorde i södra Sverige och hamnade hos Järnvägsmuseet i Gävle innan det såldes till Ostkustbanans Vänner, som sedan 2016 deponerat loket hos oss.  Under 2023 har loket nu övergått i våran ägo.