Slutna vagnar

Våra slutna godsvagnar

Varor som är lite mer känsliga transporteras i slutna vagnar. Här hittar du mer information om de slutna vagnar som ingår i våra samlingar. 


G1 8473

G3 18720

G3 18778

G3 27850

G3 24520

Grh 31704

G 37257

Gu 42709

Ge 47392

Gre 51134

Tbis 571 5451-6

Hbis 225 0689-9