Bli medlem

Vill du bli medlem? 

Vill DU också vara med och hålla historien rullande? 

Vi vill alltid växa och desto fler om är aktiva desto roligare blir det!

Vad är DU intresserad av? 

Kanske vill DU vara ute i verkstaden och hjälpa till att renovera oh underhålla våra fordon. Eller vara med och planera resor? 

Är DU intresserad av att jobba som konduktör på rälsbussen kanske? Eller kanske till och med köra? Vi utbildar egen personal, se HÄR för mer information. 

Vi gör även utställningar till museet och jobbar med att marknadsför oss. Kanske är det något som passar dig? 


Här nedan se DU de två olika sektionerna i föreningen, där kan du se mer om vad de sysslar med. 

Vårt fokus är att göra utställningar och utveckla vårt museum. Låter det intressant? Läs gärna mer HÄR

Vårt fokus ligger på underhåll och att köra tåg. Låter det intressant? 

Läs gärna mer HÄR

Så här blir du medlem!

Är du intresserad av att bli medlem så görs det genom att fylla i nedanstående uppgifter och betala in medlemsavgiften 330 kr, (är du bosatt i utlandet tillkommer 100 kr), på plusgirokonto 42 87 26-4 eller bankgiro 515-9199, swish 1230720847. För familjemedlemmar är avgiften 30 kr och den ger fullt medlemskap med undantag av att familjemedlemmen inte får något eget nummer av medlemstidningen Karven.

När du skickat in medlemsavgiften så skickar du ett mail till kansli@nbjvm.se med namn, adress och telefonnummer. Glöm det inte!

Det går självklart bra att lösa medlemskap i museet när det har öppet, för mer information om museets öppetider se HÄR

Som medlem hamnar du i vårt medlemsregister och som omfattar uppgifter om medlemsnummer, namn, adress, postadress, telefonnummer, epostadress, typ av medlemskap, inbetalda medlemsavgifter, inträdesår, förtroendepost/er och aktiv/a befattning/ar.

När du söker medlemskap genom att betala in medlemsavgiften ger du också ditt samtycke till att dessa uppgifter registreras. Registret används endast för föreningens egna behov och uppgifter från det lämnas inte ut till utomstående utan den registrerades på förhand givna tillstånd. Uppgifter från medlemsregistret offentliggörs inte på Internet. Grupputskick via e-post till medlemmar görs alltid som ”hemlig kopia” så att mottagaren bara kan läsa sin egen adress.

Har du frågor kontakta:

kansli@nbjvm.se eller ring 0920-25 00 16