Godsvagnar

Våra godsvagnar

Det finns många olika typer av godsvagnar. Här hittar du lite olika typer av godsvagnar samlande under några kategorier. 

En av museets inriktningar är malmvagnar. Här hittar du information om alla våra malmvagnar som ingår i våra samlingar. 

Öppna vagnar används för att transportera de mesta. Här hittar du mer information om de öppna vagnar som ingår i våra samlingar. 

Varor som är lite mer känsliga transporteras i slutna vagnar. Här hittar du mer information om de slutna vagnar som ingår i våra samlingar.