Da 889

Da 889 - en slitvarg från 1955

Med en vikt på 75 ton, en längd på 13 meter, motoreffekt på 2 500 hästkrafter. 

Topphastigheten ligger på 100 km/h. 

Beprövad teknik

Da-loken började levereras från 1952 och byggde på samma teknik som de gamla D-loken, det vill säga kraftöverföring med hjälp av koppelstänger mellan axlarna. Loken användes flitigt i olika typer av tåg, snälltåg, persontåg och godståg. 

Under många år va Da-loken de lok som dominerade trafiken norr om Boden på Malmbanan, om man bortser från Dm3-loken. 

Da 889 köptes av LKAB i mitten på 1990-talet som använde loket i arbetståg . 2015 skänktes loket till Malmbanans Vänner som 2018 kom i trafik och används numera flitigt i våra museitåg.