Ånglok

Våra ånglok

I början var det ångloken som härjade fritt på järnvägen innan elloken gjorde sitt intåg. 

I våra samlingar finns några ånglok som presenterar en del av utvecklingen och de som under lång tid trafikerade banorna i norr. 

SJ B 1085

Ånglok byggt 1912 för snälltåg och persontåg. Har gått på stambanan genom övre Norrland och dragit bland annat nattåget "Nordpilen" innan sträckan Jörn-Boden blev elektrifierad.

 Loket har varit i trafik mellan 2010 och 2015, men ingår nu i våran utställning på grund av dåliga hjul. 

SJ N 1129

N-loken byggdes för att hantera den tunga malmtågsväxlingen och för att kunna skjuta på malmtågen kortare sträckor. Loken kom efterhand att användas runt om i hela landet i tyngre växling. 

Vårt lok kommer från Järnvägsmuseet i Gävle och ingår i våran utställning. 

SJ E2 1329

Med lågt axeltryck, små hjul och sluten hytt passade loken bra in i godståg på de klena tvärbanorna i Norrland. Vårat lok, 1329, var under andra världskriget utlånat till Narvik i Norge. 

Loket kom till oss på 1980-talet och var under några år i trafik innan det ställdes av på grund av maskinskada.