Funktionärer

Vem har vilken befattning inom föreningen?

Nedan hittar du en lista med alla olika befattningar inom föreningen. 

Styrelse:

Ordförande: Arnold Vonkavaara 

Vice ordförande: William Häggström

Kassör: Lars-Olov Lövgren

Ledamot: Björn Nordström

Ledamot: Mats Holmgren

Suppleant: Björn Töyrä 

Suppleant: Jan Långström


Tågdriftsektionen: 

Föreståndare: William Häggström

Säkerhetsansvarig: Jan Långström

Trafikchef: Rolf Nord

Maskinchef: Martin Långström

Banchef: Björn Nordström


Museisektionen:

Föreståndare: Jan Bergsten 


Karvenredaktionen: 

Ansvarig utgivare: Arnold Vonkavaara 


Valberedning:

Sammankallande: vakant

Ledamot: vakant

Suppleant:  vakant

Hemsidan:

William Häggström

Leif Fredby